hız kontrol cihazı
Elektronik dijital göstergeler
Bazı analog verileri ekranından oluyup kalibre edebileceğiniz genel maksat
elektronik gösterge cihazıdır. Bu sinyaller kısaca şunlardır.

* (0-10V) >> Genelde hız kontrol cihazlarının analog çıkışına bağlamak için
Bu giriş kullanılır. Ancak tüm 0-10 volt DC voltajları ölçer.
İnverterlerin potansiyometresine doğrudan bağlanabilir.
* (0-1V) >> Load-cell ve nem göstergesi olarak kullanılabilir.
Çok düşük voltajları buradan okuyabilirsiniz.
* (0-20mA) İnverterlerin analog çıkışları ve diğer sensörlerden gelen sinyalleri
* (4-20mA) Akım girişlerinden okumak mümkündür.
Elektronik dijital göstergeler
Dijital tuşlarla verilen işaretler vasıtasıyla çıkış analog değerini
( DC 0-10 volt) yükseltip düşürebilen kolay kullanıma sahip bir cihazdır.
Cihazdan çıkan voltaj değeri istenirse bir'e bir yada tercihe bağlı olarak çarpan değeri ile makinanızın
durumuna göre orantılanabilir.
Elektronik dijital potansiyometreler
Elektronik dijital potansiyometreler
Analog kontrol cihazları temelde ikiye ayrılır.

1- Analog voltaj üreten cihazlar (örn: Elektronik potansiyometre)
2- Analog değerleri okuyan cihazlar (örn: Elektronik indikatörler)
Analog Kontrol