hız kontrol cihazı
Yumuşak Yol Verici (Soft Starter) ile ac motorları sürmek
  Asenkron motorlara yol verme şekillerinden biri de mikro işlemci tabanlı kontrol
sistemleri ile donatılmış yumuşak yol vericilerdir.

Motordaki moment-akım ilişkisinin zamana bağlı olarak yavaş yavaş ayarlanması ile
oluşturulan yol verme sistemidir. 560 kW’a kadar olan sistemlere uygulanabilmektedir.
Vuruntulu olmayan, yumuşak kalkış ve duruş istenen pompalar, kompresörler, yürüyen
merdivenler, asansörler gibi uygulamalarda kullanılabilmektedir.

Soft starter motor ile şebeke arasına direkt olarak bağlanır . Motor akım ve
gerilimi soft starter ile kontrol edilir. Motorun devreye girmesi sırasında şebeke
gerilimini %30 değerinden başlayarak %100 değerine kadar yavaş yavaş
motora uygular.
Motor normal devrine geldiğinde soft starter devreden çıkar , bypass kontaktörü
devreye girer ve motor normal çalışmasına devam eder.
Kaynak: http://www.inverter-plc.net/motor_kontrol/yumuşak_yolvericiler.html
yumşak yol verici motor kontrol
elektronik- dijital  kontrol
yumuşak yol verici
yumuşak yol verici
Yumuşak Yol Verici ile motor kontrol (Soft starter ile Yol Verme)
Bazı motorların yumuşak yol alması istenir. SOFT STARTER yol vericiler olarak
anılan bu cihazlarda, motora uygulanan gerilim ve motor akımı izlenilerek
ayarlanır.

Mikropresesör tabanlı kontrol sistemleri ile donatılmış yol vericiler motordaki
(moment) tork akım ilişkisini zamana bağlı olarak yavaş yavaş ayarlaması
nedeni ile motorun devreye girmesi ve devreden çıkması darbe yapmadan
yumuşak olmaktadır.

Soft starter motor akımı ve gerilimini kontrol ederek motorun
devreye girmesi sırasında şebeke gerilimini
%30 değerinden itibaren %100’e
kadar kontrollü bir şekilde motora tatbik eder. Aynı zamanda motorun
devreden çıkması sırasında da %100 değerinden
% 30 değerine kadar kontrol ederek devreden ayırır.
Softstarterler